Diverses il·lustracions medievals tenen una importància rellevant dins de la trama, no únicament amb una funcionalitat estètica, també amb una intencionalitat narrativa. Dues d’elles pertanyen al Breviculum de Tomàs Le Myésier, una altra a l’Arbre de Ciència de Ramon Llull.

El Breviculum és una versió abreujada de l’Electorium, una compilació d’escrits lul·lians recopilats per Le Myésier. Es conserva a la Landesbibliothek de Karlsruhe, a Alemanya. Le Myésier va incloure dotze miniatures o làmines on es narra de forma molt visual la vida de Ramon Lull. Les dues miniatures del Breviculum que es faran servir són les següents:

 • Làmina 11, on es representa la propi Llull entregant el Breviculum a Le Myésier. Un acte propi de transmissió expressada de forma molt visual a través dels escrits de forma molt semblant a un còmic modern.
 • Làmina 5, on estan representats els fonaments de l’Ars de Ramon Llull. És la il·lustració que fa servir el professor per explicar l’Ars de Llull i on la memòria apareix com una de les virtuts.

La tercera il·lustració, de l’Arbre de Ciència de Ramon Llull, és L’Arbor Moralis, una representació esquemàtica en forma d’arbre dels principis morals. El llibre té un total de setze arbres on Ramon Llull va intentar recopilar de forma enciclopèdica i il·lustrativa la seva saviesa.


 • Lm. 11 - Breviculum
  Lm. 11 - Breviculum
 • Lm. 5 - Breviculum
  Lm. 5 - Breviculum
 • Arbor Moralis - Arbre de ciència
  Arbor Moralis - Arbre de ciència